FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

Departamenti i Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit

Departamenti ka në përbërjen e tij 16 pedagogë me kohë të plotë, nga të cilët 4 profesor (Prof./Prof. Asoc. Dr.); 2 pedagogë me gradë shkencore Prof.Asoc.Dr; 3 pedagogë me gradë shkencore Dr; 7 personel ndihmës akademik Msc me karakter mësimor. Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore dhe standardet shtetërore të cilësisë të përcaktuara për njësitë bazë
  • 11 Shkurt 2022

Trajnim : "Depresioni në adoleshencë; shkaqet dhe trajtimi"

Më shumë
Trajnim :
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejti

REGJISTROHU NË NEWSLETTER