FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE MJEKËSORE DHE TË SHËNDETIT
 

Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore...

Vizito faqen
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE
MJEKËSORE-TEKNIKE
 

Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore...

Vizito faqen
DEPARTAMENTI I FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM DHE ZHVILLIMIT PROFESIONAL

Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore...

Vizito faqen
REGJISTROHU NË NEWSLETTER