FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

Prof. Dr. Evda VEVECKA
Prof. Dr. Evda VEVECKA
Dekan, Profesor

Dekane e Fakultetit të Shkencave Mjekësore

Prof. Dr. Eleni NASTAS
Prof. Dr. Eleni NASTAS
Profesor

Zv. Dekan i Fakultetit të Shkencave Mjekësore

Dr. Mirvete RAMA
Dr. Mirvete RAMA
Lektor

Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit

Msc. Lorena MATO
Msc. Lorena MATO
Asistent Lektor

Koordinatore e Departamentit të Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit

Dr. Erjon ÇEREKJA
Dr. Erjon ÇEREKJA
Lektor

Departamenti i Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit

Msc. Inesa DELIMETA
Msc. Inesa DELIMETA
Asistent Lektor

Koordinatore e Stomatologjisë, Departamenti i Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit

MSc. Iniana Baboçi
MSc. Iniana Baboçi
Asistent Lektor

Departamenti i Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit

Msc. Gëzim Kamenica
Msc. Gëzim Kamenica
Asistent Lektor

Departamenti i Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit

PhD. Blerina Duka
PhD. Blerina Duka
Lektor

Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Mjekësore-Teknike

Dr. Anila JANÇE
Dr. Anila JANÇE
Lektor

Koordinatore e Departamentit të Shkencave Mjekësore-Teknike

Prof. Dr. Lluka HEQIMI
Prof. Dr. Lluka HEQIMI
Profesor

Departamenti i Shkencave Mjekësore-Teknike

Msc. Armela ZYLFO
Msc. Armela ZYLFO
Asistent Lektor

Koordinatore e infermierisë, Departamenti i Shkencave Mjekësore-Teknike

Msc. Blerina KANUSHI
Msc. Blerina KANUSHI
Asistent Lektor

Koordinatore e fizioterapisë, Departamenti i Shkencave Mjekësore-Teknike

Msc. Jola XHARO
Msc. Jola XHARO
Asistent Lektor

Departamenti i Shkencave Mjekësore-Teknike

Msc. Rajmonda LALAJ
Msc. Rajmonda LALAJ
Asistent Lektor

Departamenti i Shkencave Mjekësore-Teknike

Prof. Asoc. Dr. Lila SHUNDI
Prof. Asoc. Dr. Lila SHUNDI
Profesor

Përgjegjëse e Departamentit të Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional

Msc. Enxhi HASANI
Msc. Enxhi HASANI
Asistent Lektor

Koordinatore e Fakultetit, Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional

Prof. Dr. Piro PRIFTI
Prof. Dr. Piro PRIFTI
Profesor

Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional

Dr. Blerta TURANI
Dr. Blerta TURANI
Lektor

Cilësia dhe Standardet, Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional

Msc. Michele BIRING
Msc. Michele BIRING
Asistent Lektor

Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional

Msc. Jonida BASHA
Msc. Jonida BASHA
Asistent Lektor

Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional

Msc. Kujtime VAKËFLLIU
Msc. Kujtime VAKËFLLIU
Asistent Lektor

Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional

REGJISTROHU NË NEWSLETTER