FACULTY OF MEDICAL SCIENCES

DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH
 

Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore...

Visit the page
DEPARTMENT OF MEDICAL-TECHNICAL SCIENCES
 

Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore...

Visit the page
DEPARTMENT OF GENERAL TRAININGAND VOCATIONAL DEVELOPMENT

Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore...

Visit the page
SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER